Reiseforsikring for eldre: Disse kredittkortene dekker deg

Dersom du er pensjonist og skal reise på ferie, kan du ikke regne med at du er dekket av reiseforsikringen som er inkludert i kredittkortet ditt.

De aller fleste kredittkort på markedet inkluderer gratis reiseforsikring dersom du betaler minst halve reisen med kortet. Det betyr at dersom uhellet skulle være ute – du blir syk under reisen, blir utsatt for en ulykke, eller må avbestille reisen på grunn av sykdom – får du dekket dine utgifter.

Hva du dekkes for og hvor høye forsikringssummer som er gjeldende varierer fra kort til kort. Men visste du at dekningen reduseres, eller i verste fall bortfaller, for nesten samtlige kort i markedet når du passerer 67, 70 og 75 år?

Kun et fåtall kredittkort gir eldre reiseforsikring

Av de over 50 kredittkortene vi har undersøkt, er det kun et fåtall av kortene i markedet som gir deg trygghet også etter du har nådd pensjonistalder. Foruten de mest eksklusive Gold- og Platinum-kortene, er det kun Landkreditt Mastercard som har en reiseforsikring som ikke reduseres eller opphører. Med DNB sitt Sølv Mastercard er du fortsatt dekket i tilfelle sykdom og avbestilling etter du passerer 70 år, men ulykkesforsikringen reduseres fra 200.000 til 100.000 kroner.

I motsetning til de eksklusive kortene, har Landkreditt Mastercard og DNB Sølv Mastercard null i årsavgift, der de øvrige kortene har en årsavgift på 600 kroner og oppover.

Dersom man ønsker større forsikringssummer enn hva Landkreditt MasterCard tilbyr, vil kort som American Express Gold og Platinum, EuroCard Gold og Platinum samt SAS EuroBonus Platinum være å foretrekke, men vær oppmerksom på at disse kortene kommer med et mye høyere årsgebyr, og disse kortene har ofte høyere krav til inntekt.

Beste kredittkort med reiseforsikring for eldre
Kredittkort          Årsavgift Sum ulykkesforsikring Sum sykeforsikring Sum avbestillingsforsikring
Landkreditt MasterCard kr 0 kr 600.000 kr 5.000.000 kr 25.000 totalt
DNB Sølv MasterCard kr 0 kr 200.000 Ubegrenset kr 25.000 per person
/ kr 30.000 totalt
EuroCard Gold kr 645 kr 600.000 kr 5.000.000 kr 25.000 per skadetilfelle
American Express Gold Card kr 1.200 kr 1.000.000 Ubegrenset kr 20.000 per person
/ maks kr 30.000
EuroCard Platinum kr 1.650 kr 1.000.000 kr 10.000.000 kr 50.000 per skadetilfelle
SAS EuroBonus Platinum
American Express Card
kr 1.700 kr 1.000.000 Ubegrenset kr 75.000 per person
/ kr 100.000 totalt
Amerian Express Platinum Card kr 5.000 kr 1.000.000 Ubegrenset kr 600.000

Storebrand sine kredittkort går fra best til verst

For de under 67 år, har Storebrand den beste reiseforsikringen med sine kredittkort, hvor du har ubegrenset dekning ved reisesyke og erstatning inntil 1 million kroner ved ulykke. Men i det du fyller 67 år, reduseres ulykkesdekningen til 100.000 kroner, og fra du er 70 år bortfaller hele reiseforsikringen. Du får da ingen dekning for hverken sykdom eller ulykke.

– Det er jo paradoksalt at Storebrand går fra å ha den beste reiseforsikringen av alle kredittkort, til å ha den verste i det du blir pensjonist, sier daglig leder i Samlino.no Kristoffer Gallefoss.

 

Flere helårsforsikringer dekker deg heller ikke ved reiseulykke

Med en helårsforsikring vil hverken syke- eller avbestillingsforsikringen reduseres eller bortfalle. Med en ulykkesforsikring, derimot, reduseres eller bortfaller forsikringssummen fra 67 år og oppover i de aller fleste tilfeller.

Ulykkesforsikringen er delvis ment for å kompensere for tapt forsørgerinntekt, som erstatningsutbetaling til de etterlatte ved sikredes død.

– I tilfelle død er reiseulykkesforsikring for 70-åringer ikke kritisk, da de sjelden er forsørgere. Likevel burde også denne aldersgruppen være forsikret ved reiseulykke. Forsikringen skal jo også dekke kostnader som følge av invaliditet, samt erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke, påpeker Gallefoss.

Storebrand sin helårsforsikring har ingen aldersbegrensning

Vi har også undersøkt nærmere 20 forsikringer som dekker totalt 85% av markedet, målt i selskapenes premieinntekter. Her kommer Storebrand sin helårsforsikring best ut for de eldre, med høyest dekning på sin sykeforsikring. Hverken Storebrand eller Gjensidige reduserer ulykkesforsikringen basert på økt alder. DNB Reiseforsikring Best gir en såkalt dekningsgaranti, som betyr at dersom andre selskap har bedre dekning, vil også DNB gi tilsvarende dekning.

Beste helårsforsikring for eldre (reise)
Helårsforsikring          Pris Sum ulykkesforsikring Sum sykeforsikring Sum avbestillingsforsikring
Storebrand Individuell prising kr 300.000 Ubegrenset kr 100.000 per person /
kr 250.000 per familie
Gjensidige Reise Pluss Individuell prising kr 100.000 Ubegrenset kr 100.000 per familie
DNB Reiseforsikring Best Individuell prising kr 250.000 Ubegrenset kr 100.000 per person /
kr 250.000 per familie

Vær oppmerksom på at helårsforsikringer baseres på individuell prising, og alder er bare én av faktorene som går inn i prisberegningen.

Vit hva du er dekket for før du legger ut på tur

På bakgrunn av resultatene i analysen, understreker Gallefoss at det er kritisk å vite at man er tilstrekkelig dekket når man drar ut på reise.

– Forsikringsvilkår er langt ifra lett helgelektyre, og det er de færreste som faktisk leser gjennom vilkårene før de legger på reise. Her har forsikringsselskapene et ansvar for å tydeligere kommunisere til forbrukeren hva de er dekket for. Det er viktig at forbrukere vet at det er store variasjoner i markedet, og ikke ta for gitt at man er dekket, spesielt ikke dersom du er over 67 år, påpeker Gallefoss.

https://www.samlino.no

 

Legg igjen en kommentar