Dette må du vite om restskatt

|Posted by | Diverse
Tags: , , , , ,

Dette må du vite om restskatt

I mars blir selvangivelsen tilgjengelig, og deretter kommer skatteoppgjøret fra juni og utover. Mange føler nok en blanding av spenning og nervøsitet før disse dokumentene ankommer, da de besvarer det samme spørsmålet hvert år: «Må jeg betale restskatt?»

Restskatt, også omtalt som skattesmell, er et pengekrav fra skattemyndighetene dersom forskuddstrekk og innbetalt skatt er mindre enn beregnet skatt. Med andre ord: Hvis du betalte for lite skatt i fjor, må du betale dette tilbake i år. Denne summen kan være alt fra noen hundrelapper til flere titalls tusen.

Gratis og uforpliktende

 

Når er fristen for å betale restskatt?

Første frist for å betale restskatt er 20 august.

Restskatt under 100 kroner trenger ikke betales. Ved restskatt mellom 100 og 1000 kroner må du betale senest tre uker etter skatteoppgjøret ditt er klart, men likevel tidligst 20. august. Dette betyr at hvis du får skatteoppgjøret ditt 22. juni er fristen for å betale tilbake 20. august. Dersom du får skatteoppgjøret 3. august eller senere er betalingsfristen tre uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Ved restskatt over 1000 kroner deles summen opp i to terminer – 1. termin og 2. termin. Om skatteoppgjøret ditt er klart 22. juni må 1. termin betales innen 20. august og 2. termin innen 24. september. Hvis skatteoppgjøret ditt er klart 3. august eller senere er fristen for 1. termin tre uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart, mens 2. termin har frist åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart. Vær oppmerksom på at dersom du ikke betaler innen fristen for 1. termin, regnes også 2. termin som forfalt samtidig som 1. termin.

Les også: Hvordan håndtere økonomiske problemer?

Opprett e-faktura for skattebetaling

Ved å sette opp e-faktura vil du motta faktura fra Skatteetaten ferdig utfylt rett i nettbanken, i stedet for gjennom sneglepost eller Altinn. Dette er et bra alternativ for deg som ønsker bedre oversikt over skattebetalingen og en lettere betalingsprosess, da du slipper å taste inn KID-nummer og andre fakturaopplysninger.
Gjør livet lettere med e-faktura

Beregn skatt hvert år

Selv om du har hatt samme jobb i årevis lønner det seg å se over hvor mye du betaler i skatt hvert år, blant annet fordi lønnsøkninger virker inn på hvilken skattesats du skal ligge på. Ved lønnsøkning må du beregne å betale mer i skatt sammenlignet med tidligere og derfor kan gamle beregninger gjøre at du betaler inn for lite skatt. Hvis du ønsker å beregne hvor mye du må betale i skatt bør du besøke Skatteetaten sine nettsider og derfra bruke deres skatteberegningsskjemaer.

Med gunstig rente kan restskatten faktisk lønne seg for dem som planlegger for den. Dette betyr at du setter av penger for å dekke skattesmellen og står herved fritt til å opptjene renter på disse pengene. Det mest lønnsomme vil uansett være å betale inn ekstra skatt innen 31. mai, da du på denne måten kan unngå å betale renter på restskatten. Hvis du velger å gjøre dette må du sørge for at du bruker kontonummer og KID-nummer oppgitt i selvangivelsen din når du betaler. På Altinn kan du sjekke om selvangivelsen anslår at du kommer til å få skattesmell.

Du kan dekke skattesmellen med lån

For mange er problemet med restskatt at de ikke har penger tilgjengelig for å dekke kostnadene innen betalingsfristen. Staten er kanskje den verste kreditoren du kan ha, så de pengene må du betale innen fristen. Dersom du ikke har nok penger på konto til å innbetale restskatten, må du vurdere andre finansieringsmåter. Et alternativ er å ta et lån og bruke lånet til å dekke beløpet du skylder. Dersom du har boliglån og har nedbetalt en del på dette lånet, kan du høre med banken om du kan øke lånet igjen med sikkerhet i boligen.

Et annet alternativ er å ta et usikret lån, eller et såkalt forbrukslån.  Dette kan være en gunstig løsning for mange, da forbrukslån ikke krever at du stiller sikkerhet til lånet og søknadsprosessen ofte er rask. Dersom du velger denne løsningen lønner det seg å betale tilbake forbrukslånet så raskt som mulig, så unngår du at det påløper store rentebeløp.

Gratis og uforpliktende