Kredittsjekk: Dette betyr din kredittscore

|Posted by | Forbrukslån, Kredittkort
Tags: , , ,

Kredittsjekk: Dette betyr din kredittscore

Har du fått avslag på et lån uten å skjønne hvorfor? Da kan det hende at du er blitt vurdert som en dårlig betaler av et kredittselskap – det er nemlig ikke bare de med betalingsanmerkning som kan regnes som risikable låntakere.

Før en kreditor bestemmer seg for å godkjenne din lånesøknad vil de i de fleste tilfeller foreta en kredittsjekk for å vurdere om du er kredittverdig. Kredittsjekken utføres av en tredjepart som rangerer din betalingsevne og gir deg en kredittscore, som vanligvis blir illustrert på en skala fra 0 til 100.

Din kredittscore er ofte en avgjørende faktor om du får godkjent en lånesøknad. Derfor er det lurt å ha en forståelse for hvordan kredittscoren utregnes, da du på denne måten kan forbedre den og sikre at neste kredittsøknad godkjennes – med bedre lånevilkår.

Dette betyr din score

Kredittselskapene har noe ulike metoder når de rangerer din betalingsevne, men normalt sett vil en score på 100 være best oppnåelige resultat, mens 0 er verst tenkelige resultat. Dette betyr at jo høyere score du har, desto mindre risikabelt vil det være for kredittgiverne å tilby deg lån – fra deres standpunkt.

Gjennomsnittscoren ligger i området mellom 50 og 60 poeng, mens du må ha over 19 for at scoren din skal bli kategorisert som «godkjent», ifølge analytiker Karl-Olaf Aanerud i AAA Soliditet. En høy kredittscore betyr ikke bare at sannsynligheten øker for å få godkjent lånesøknaden, men du vil også få større mulighet til å motta bedre lånevilkår.Kredittsjekk: Dette betyr din kredittscore

Det kan være svært individuelt hvordan kredittinstitusjonene tolker tallene. Selskaper i ulike bransjer eller med ulike strategier kan derfor vurdere kredittscoren ulikt. Flere kredittgivere legger i tillegg egne krav for at du skal få godkjent søknaden din. Selv med en god score kan du derfor få avslag på lånesøknaden basert på kreditorens egne krav.

Dersom du har et tidligere kundeforhold til kredittgiver, vil kundeforholdet i mange tilfeller veie tyngst. Noen kredittgivere krever at du har medlemskap hos dem for å få søke om forbrukslån og kredittkort.

Helt gratis og uforpliktende

 

Slik utregnes din kredittscore

Avanserte statistiske modeller ligger bak utregningen av din kredittscore. Kredittselskapene ønsker ikke å røpe nøyaktig hvilke faktorer de bruker, og hvor mye hver enkelt veier. Det ikke er en variabel alene som avgjør en persons kredittrisiko, men en kombinasjon av en rekke ulike variabler. En faktor alene vil derfor vanligvis ikke medføre at du får en lav score.

Unntaket er alvorlige betalingsanmerkninger og gjeldsordninger. Dersom du har dette vil ikke kredittbyråer anbefale selskaper å gi deg kreditt. Dette er fordi betalingsrisikoen øker når man først har fått en betalingsanmerkning. Kredittgivere ønsker at du har gjort opp for dine tidligere forpliktelser før de gir deg ny kreditt.

Heldigvis kan du kvitte deg med en betalingsanmerkning ved å betale gjeldsforpliktelsene assosiert med anmerkningen. Om du ikke gjør opp denne forpliktelsen vil anmerkningen stå oppført i fire år.

Utregning av kredittscore

Slik får du vite din kredittscore

Dersom du nylig har søkt om kreditt fra en kredittyter, vil det sendes ut et gjenpartsbrev til deg som opplyser om hvem som har spurt om kredittopplysninger om deg, samt hvilke opplysninger kredittbyrået har gitt. Gjenpartsbrevet kommer ofte fysisk i postkassen, men enkelte sender også ut beskjed i din digitale postkasse.

Som kunde skal du alltid måtte samtykke til at noen gjør en kredittsjekk av deg. Dersom du mottar et gjenpartsbrev uten at du har samtykket til en kredittsjekk, anbefales det at du tar kontakt med kredittbyrået for å undersøke hvem som har gjort kredittsjekken.

Du kan også få vite din kredittscore uten at dette gjøres gjennom en søknad om kreditt eller lignende søknader. Ved å kontakte et kredittbyrå kan du kreve å få innsyn i registrerte personopplysninger på ditt navn, helt kostnadsfritt. Du har nemlig krav på dette gjennom personopplysningsloven. Husk at du må be om opplysningene på denne måten, da kredittbyråer også har en betalt funksjon for å gi deg tilgang til opplysningene.

Du kan forbedre scoren din

Ettersom kredittscoren er en matematisk beregnet modell er det ikke mulig å endre din score på annen måte enn ved å korrigere eventuell feilaktig informasjon eller forbedre faktorene én etter én. Dersom du får avslag på søknad om lån på grunn av for lav kredittscore kan det være nyttig å være klar over hva som må til for å forbedre denne scoren. Faktorer som trekker ned din kredittscore er:

  • Betalingsanmerkninger
  • Hyppige adresseendringer
  • Alder
  • Gjeldsgrad
  • Inntekt  

Ja du leste riktig, alder er en faktor. Eksempelvis må du være 30 år for å få kredittkortet American Express Gold Card. Andre vanlige aldersgrenser for både kredittkort og forbrukslån er 18 år, 20 år, 23 år og 25 år.

Dersom alderen din ikke er grunnen til avslaget, kan det hende kredittinstitusjonen anser deg som en dårlig tilbakebetaler. I så fall vil du bli vurdert som ikke-kredittverdig, og da er det viktig at du jobber for å forbedre punktene ovenfor om du ønsker å få innvilget søknader om kreditt i fremtiden. Husk at en bedre kredittscore også gir deg bedre lånevilkår, og det blir dermed billigere å tilbakebetale lånet om du scorer høyt.

Finn det beste lånet for deg