Skilsmisse? Slik bør gjeld fordeles og håndteres

|Posted by | Refinansiering
Tags: , , , ,

Et samlivsbrudd kan skje brått og uventet, noe som kan innebære store konsekvenser for din privatøkonomi. En skilsmisse kan skje brått og uventet, noe som kan innebære store konsekvenser for din privatøkonomi. Med potensielt felles gjeld er det grep du kan ta for å å unngå å bli økonomisk skadelidende etter skilsmissen.

Begrepene felleseie og særeie brukes til å avgjøre hva som inngår i likedelingen ved et skifteoppgjør, og hva som holdes utenfor oppgjøret. Med felleseie menes verdien av alle eiendeler som skal deles likt mellom begge parter. Har du særeie vil dine eiendeler ikke være en del av oppgjøret.

Det kan være mange lån som har blitt tatt opp i fellesskap under ekteskapet, som for eksempel forbrukslån. I denne artikkelen får du tips til hvordan denne fellesgjelden bør fordeles etter skilsmisse, og hvordan du best kan håndtere det du blir sittende igjen med.

Hvordan fordele gjelden

Når bidraget til likedelingen skal avgjøres vil det først bli foretatt gjeldsfradrag. Dette innebærer at man trekker fra all gjeld etter at begge parters verdier har blitt lagt sammen.

La oss ta et eksempel. Herr og Fru Larsen eier en leilighet til en verdi av 3 millioner kroner. Leiligheten har en restgjeld på 500.000 kroner, noe som fører til at nettoverdien som kan tas ut er 2,5 millioner kroner. Denne summen deles likt mellom partene.

Vanligvis vil begge parter både ha separat og felles gjeld, likedelingen vil derfor være mer komplisert i det virkelige liv.Fordeling av gjeld og midler

Hva skal likedeles?

Det er den samlede formuen partene har ervervet under ekteskapet som skal likedeles. Du har rett til å kreve skjevdeling når det gjelder arv, gaver, eller eiendeler du har tatt med inn i ekteskapet hvor du kan kreve særeie over verdien av dine eiendeler. Verdiene dine blir dermed holdt utenfor skifteoppgjøret. Vær oppmerksom på at regelen gjelder dine verdier av eiendelene, altså ikke selve eiendelene.

La oss ta et eksempel til. Hvis den ene partneren har en formue på 400.000 kroner, og den andre har 600.000 kroner, vil dette utgjøre en million av boets samlede verdi. Dermed vil begge parter ende opp med 500.000 kroner hver når de forlater hverandre.

Avtalefrihet

Ved endte ekteskap deles altså gjelden man har tatt opp i fellesskap likt mellom partene, med mindre noe annet er spesifisert. Gjeldsfordelingen skal sørge for at man ikke blir påvirket dersom eks-ektefellen skulle bryte sin del av avtalen, og det er derfor en veldig viktig prosess å gjennomføre ordentlig.

Ektefellene har full avtalefrihet, og det er ingen spesielle krav som stilles. Hvordan ansvaret for gjelden skal fordeles vil dermed avgjøres på grunnlag av hva som er avtalt dere imellom. Juridisk sett kan man dermed gjennomføre skiftet kun ved muntlige avtaler, men dette ikke er anbefalt.

Med tanke på at fordelingen skjer som en avtale mellom dere to, vil det være lurt å unngå konflikter så godt det lar seg gjøre. Hold diskusjonen vennlig og dannet.

Avtalefriheten gir partene frihet og fleksibilitet ved skilsmisseoppgjøret, noe som i utgangspunktet er positivt. Men her må man passe på, det kan nemlig også være en felle. Den som ikke er bevisst sine rettigheter kan bli lurt inn i en ugunstig avtale. Derfor kan det være lurt å få hjelp av en skilsmisseadvokat som kan sørge for at alt skjer på en rettferdig og korrekt måte.

Avtalefrihet ved skilsmisse

Slik håndterer du gjelden best

Å gå fra å være to til én betyr nye økonomiske vaner. Justeringer i både forbruk og livsstil må skje deretter, da man nå må basere seg på én lønning kontra to. Har man eksisterende gjeld må man finne en god måte å best håndtere denne etter bruddet.

Sett opp budsjett

Til å starte med bør man sette opp et budsjett. På denne måten får du en god oversikt over hvilke inntekter og utgifter du har som enkeltindivid. Videre kan du bruke denne informasjonen til å finne ut hvilke poster som kan reduseres eller fjernes helt. Prøv å skap rom for nedbetaling av gjeld og sparing.

Refinansiering

Sitter du igjen med mye gjeld etter bruddet må du først og fremst få oversikt over størrelsen på gjelden, samt påfølgende renter. Videre må du avgjøre hvilket lån du skal prioritere å begynne å betale ned på først. Husk at det er viktigere å betale tilbake lånet med høyest rente, og ikke nødvendigvis det største lånebeløpet. På denne måten unngår du at gjelden bare fortsetter å øke.

Å sortere gjelden din og prioritere nedbetalingen er ekstra viktig dersom gjelden din består av smålån fra flere ulike kreditorer. Dette kan være kredittkort, smålån, handlekonto eller avbetalingsordninger. Dersom dette er tilfellet kan refinansiering være et godt alternativ. Refinansiering i seg selv gjør deg ikke gjeldsfri, men med lavere rente og bedre oversikt over økonomien, vil du bli gjeldsfri i løpet av kortere tid.

Med ett samlet lån, i stedet for mange små, trenger du bare å forholde deg til én forfallsdato og én kreditor. Dette fører til at du får bedre oversikt over de månedlige utbetalingene dine. På den måten reduseres også faren for å glemme en betaling. For å sikre deg den laveste renten på refinansieringslånet, er det viktig å sammenligne ulike tilbydere. Slik kan du også finne den refinansieringsplanen som passer best for deg.

Finn det beste alternativet for deg

 

Rydd opp i økonomien med refinansiering