LEVERANDØRDETALJER

Collector

Forbrukslån fra Collector

Hos Collector kan du låne fra 20.000 til 250.000 kroner uten krav til sikkerhet. Lån uten sikkerhet betyr at du ikke trenger å knytte noe du allerede eier eller skal til å eie som sikkerhet til lånet ditt.

Kriterier

For å få godkjent innvilgelse fra Collector må du innfri deres minimumskrav. Du må ha fylt 20 år, ha vært bosatt i Norge i minst to år og ha en årlig bruttoinntekt på minst 200.000 kroner. Du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger. Lånet er et annuitetslån, med faste månedsbetalinger, og renten er flytende. Lånets løpetid er mellom to og 15 år. Hvis du har et lån på over 50.000 kroner og ønsker å forlenge løpetiden på lånet ditt kan dette gjøres ved å kontakte Collector. Betaling av faktura skal skje senest på den siste dag i avregningsmåneden. Hvis du er sen med å betale vil det påløpe forsinkelsesrente. Hvis du ber om det kan vanlige fakturaer utsettes med 14 dager, men delbetalingsfakturaer kan ikke utsettes.

Slik søker du

Til å begynne med velger du hvor mye du ønsker å låne, deretter hvor lang tid du vil bruke på å betale tilbake lånet. Deretter må du fylle inn personopplysninger, inkludert personnummer, adresse, e-post med mer. Etter dette følger sivilstand, yrke, andre lån og eventuelle andre opplysninger. Til slutt er det bare å sende søknaden. Nesten umiddelbart vil du motta et foreløpig svar med hvilken rente, både nominell og effektiv, og månedskostnad du vil få. Det enkleste er å signere gjeldsbrevet digitalt, men du kan få det tilsendt i posten hvis du ønsker. Når Collector har mottatt det signerte gjeldsbrevet vil de foreta en siste kredittsjekk. Det tar som regel et par dager fra Collector har mottatt det signerte gjeldsbrevet til du får svar på søknaden din. Hvis søknaden blir godkjent vil du normalt få pengene inn på konto i løpet av fem virkedager, så lenge du har signert med BankID. Dersom du signerte avtalen og sendte den per post, vil du motta et utbetalingskort til din folkeregistrerte adresse. Det tar som regel tre til syv arbeidsdager etter søknaden blir godkjent før kortet kommer i posten. Dette utbetalingskortet må du ta med til en bank sammen med gyldig legitimasjon for å få lånebeløpet inn på konto.

Betalingsforsikring

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr Collector betalingsforsikring som kan trygge din økonomiske situasjon dersom noe uforutsett skulle skje og du ikke er i stand til å betale tilbake som planlagt. Betalingsforsikringen dekker fullt tap av arbeidsførhet, ufrivillig arbeidsledighet, sykehusopphold i maksimalt 23 dager og dødsfall. Med betalingsforsikring fra Collector får du månedlig erstatning som dekker dine renter og avdrag inklusive gebyrer i henhold til låneavtalen. Betalingsforsikring hos Collector koster 7.5% av det aktuelle lånebeløpet per måned. Den betales sammen med det månedlige terminbeløpet for låneavtalen. Når lånet blir mindre vil prisen for betalingsforsikringen synke. Betalingsforsikringen fornyes på månedlig basis.

Krav til betalingsforsikring

Du må oppfylle noen krav før du kan få betalingsforsikring hos Collector. Først må du må være fylt 18 år men ikke fylt 63 år, og vært fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 timer per uke i minimum seks sammenhengende måneder før du gikk inn i forsikringsavtalen. Du må også være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk Folketrygd (eller lignende instanser i Sverige eller Danmark). I tillegg må du ikke ha visst om arbeidsledigheten eller permitteringen før det skjedde. Du må kunne gjøre ditt vanlige arbeid uten noen begrensninger og ikke ha vært sykemeldt mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene. Til slutt må du ikke være kjent med eksisterende sykdom eller skade. Du er heller ikke kjent med symptomer, sykdom eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall.

Angrerett

Ifølge Finansavtaleloven § 51b har du mulighet til å trekke tilbake lånet innen 14 kalenderdager fra dagen lånet ble utbetalt. For å trekke tilbake lånet må du bruke et angrerettskjema og sende det inn til Collector. Lånebeløpet, inkludert renter, må tilbakebetales innen 30 dager. I tillegg har du rett til når som helst å si opp lånet og/eller tilbakebetale hele eller deler av lånet. I så fall må du betale avtalt lånerente frem til den dag lånet innfris. Hvis du vil si opp lånet ditt kan du sende melding til Collectors kundetjeneste.

Avtalevilkår

Du har både rettigheter og ansvarligheter hvis du inngår i en låneavtale med Collector. Blant annet er du forpliktet til å gi beskjed hvis du endrer navn, adresse eller annen kontaktinformasjon. I tillegg vil du få skriftlig beskjed av Collector dersom renten endrer seg. Resten av avtalevilkårene finner du hos Collector.

For å sammenligne forbrukslån fra Collector med andre forbrukslån på markedet, besøk vår sammenligningsside for forbrukslån.

provider-pl.spinner.text

Fant du ikke det du så etter?
Hvilken type lån er du ute etter?