LEVERANDØRDETALJER

DNB

Forbrukslån fra DNB

Hos DNB får du lån uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet betyr at banken som utsteder lånet ikke tar noe pant i det du skal kjøpe for at du skal kunne få lånet. Du kan låne fra 10.000 til 250.000 kroner. Lånebeløpet kan brukes til hva som helst, og du får en fleksibel nedbetalingstid. Med Min økonomi i nettbanken får du full oversikt over hva lånebeløpet går til, slik at det blir enklere å planlegge ditt månedlige budsjett.

Forbrukslån fra DNB passer når du har behov for penger i en kortere periode. Det er egnet for deg som har fast inntekt, god økonomisk selvdisiplin og som ønsker en fleksibel kredittreserve for ekstra trygghet. Forbrukslån fra DNB er derimot ikke egnet for deg hvis du ikke har orden på egen økonomi og er usikker på hvor raskt du klarer å nedbetale lånet. Det er også lurt å tenke over hvorfor du trenger å låne penger. Hvis du må reparere bilen din eller har behov for et nytt kjøleskap vil forbrukslån være en god løsning.

Kriterier

For å få søke om forbrukslån må du ha brukskonto i DNB. Videre vil kredittvurderingen og opplysningene fra søknaden avgjøre om du får innvilget lånet. Hvis du får søknaden godkjent, må du betale et minimumsbeløp hver måned, og kan selv velge hvordan du ønsker å fordele avdragene. Hver måned får du en faktura på minimum 3% av utestående saldo (minimum 200 kroner) og du bestemmer selv hvor mye du ønsker å betale utover det. Til tross for dette, er det ikke anbefalt å strekke nedbetalingen over for lang tid, siden det påløper renter og omkostninger. Dersom du har større prosjekter på gang eller må ut med store kostnader i forbindelse med skade på bil eller hvitevarer kan fleksibel nedbetaling være en god løsning for deg.

Slik søker du

Du må logge inn på DNB sine sider før du kan søke om forbrukslån. Først må du fylle inn personlige opplysninger, inkludert fødselsnummer, navn, adresse, mobilnummer og e-post. Videre må du velge statsborgerskap og svare på spørsmål om boforhold, sivilstatus, antall barn under 18 år, utdanning og arbeidsforhold. Når dette er fylt inn går søknaden over til økonomiske spørsmål. Her blir du spurt om brutto årsinntekt og total gjeld, før du må oppgi kredittopplysninger som ønsket lånebeløp, ønsket forfallsdato (1., 5., 10., 15., 20. eller 25. hver måned) og hvilken konto lånet skal utbetales til. Deretter må du fylle inn en egenerklæring, før du får en oppsummering av søknaden din. Til slutt mottar du en kvittering som bekrefter at søknaden er sendt. Det vil også bli foretatt en kredittvurdering av deg. Hvis søknaden innvilges, blir lånebeløpet utbetalt med en gang, og du står fritt til å overføre deler eller hele beløpet til din brukskonto. Dette kan du gjøre ved å benytte nettbanken eller DNBs kontofon.

Betalingsforsikring

Dersom det uforutsette skjer, vil betalingsforsikring gjennom DNB dekke dine utgifter på forbrukslånet i 12 måneder. Forsikringen dekker månedlige avdrag og renter inntil 3% av utestående saldo. Den gjelder ved langvarig sykemelding, arbeidsledighet, permittering, kritisk sykdom og tap av liv. Premien er beregnet til 0.4% av utestående saldo ved varsling. Dette betyr at hvis du har 10.000 kroner i saldo, vil den månedlige premien for betalingsforsikringen være 40 kroner. For å få bestille betalingsforsikring må du være arbeidsfør i heltidsarbeid i Norge mer enn 16 timer i uken eller selvstendig næringsdrivende. I tillegg må du være frisk; det vil si ikke kjent med sykdom, symptomer eller skade før du bestiller forsikringen.

Avtalevilkår

Som kunde har du rettigheter og ansvarligheter i forbindelse med forbrukslånet fra DNB. Blant annet kan långiver (det vil si DNB) øke renten hvis det finnes saklig begrunnelse for dette. Ved en slik omstendighet skal du få beskjed angående grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen. I tillegg har du retten til å si opp kreditten og innbetale skyldig beløp med umiddelbar virkning. I så fall må du betale renter og omkostninger for den benyttede kredittiden, regnet fram til og med betalingsdagen. Resten av avtalevilkårene finner du hos DNB.

Angrerett

Ifølge Finansavtaleloven § 51b har du mulighet til å trekke tilbake lånet innen 14 kalenderdager fra dagen lånet ble utbetalt. Lånebeløpet, inkludert renter, må i så fall tilbakebetales innen 30 dager.

For å sammenligne forbrukslån fra DNB med andre forbrukslån på markedet, besøk vår sammenligningsside for forbrukslån.

provider-pl.spinner.text

Fant du ikke det du så etter?
Hvilken type lån er du ute etter?