LEVERANDØRDETALJER

BB Bank ASA

BB Bank ASA er et norsk finansieringsselskap rettet mot privatmarkedet. Selskapet ble etablert i 1984 og holder til på Minde i Bergen. BB Bank ble kjøpt opp i sin helhet av TF Bank AB i 2015. Selskapets verdigrunnlag bygger på tradisjonelle verdier og uttrykkes gjennom nærhet, dyktighet, fleksibilitet og offensivitet. Konsernet følger FN’s Global Compact’s 10 hovedprinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. I tillegg har BB Bank utformet egne etiske retningslinjer. Som kunde i BB Bank kan du få gunstige vilkår på kredittkort. I tillegg tilbyr banken forbrukslån og refinansiering av lån.
Les mer