LEVERANDØRDETALJER

BB Finans

BB Finans er et norsk finansieringsselskap rettet mot privatmarkedet. Selskapet ble etablert i 1984 og holder til på Minde i Bergen. BB Finans ble kjøpt opp i sin helhet av TF Bank AB i 2015. I forbindelse med oppkjøpet endret BB Finans selskapsform fra ASA til AS. Selskapets verdigrunnlag bygger på tradisjonelle verdier og uttrykkes gjennom nærhet, dyktighet, fleksibilitet og offensivitet. Konsernet følger FN’s Global Compact’s 10 hovedprinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. I tillegg har BB Finans utformet egne etiske retningslinjer. Som kunde i BB Finans kan du få gunstige vilkår på kredittkort. I tillegg tilbyr banken forbrukslån og refinansiering av lån.
Les mer