LEVERANDØRDETALJER

Easybank

Easybank, tidligere Verdibanken, ble etablert i Norge i 2003 og tilbyr produkter innenfor finansiering, sparing og betalingsformidling både mot privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Easybank har omkring 300 aksjonærer, hvorav flere er ideelle organisasjoner. Blant andre aksjonærer er Kragerø Sparebank, Remco AS, Verdipapirfondet Alfred Berg, Mentor Medier AS og Byholt AS. Easybank er medlem av Bankenes Sikringsfond, så innskudd opptil 2 millioner kroner er sikret. Easybank er opptatt av etikk og samfunnsansvar, noe som kommer tydelig frem gjennom bankens finansiering av samfunnsbyggende formål som bidrar til å verne om mennesker og miljø. Kapitalen selskapet forvalter skal ikke anvendes til formål som bryter med menneskerettighetene eller skader miljøet.
Les mer