LEVERANDØRDETALJER

Eika Gruppen

Eika Gruppen, tidligere kjent som Terra-gruppen, er en del av et norsk finanskonsern og bankallianse (Eika Alliansen) etablert i 1997. Alliansen eier også Aktiv Eiendomsmegling, med rundt 60 meglerkontorer plassert i Norge. Finanskonsernet leverer finansielle tjenester til banker og andre aktører innen finanssektoren, mens bankalliansen er et strategisk samarbeid mellom nær 80 selvstendige norske lokalbanker. Eika Gruppens produkter og løsninger, inkludert kredittkort med forskjellige fordeler, distribueres gjennom omtrent 200 bankfillialer i Norge. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken. De anser sin primærhensikt å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.
Les mer