LEVERANDØRDETALJER

KLP

KLP Banken ble etablert i 2010 og er et heleid datterselskap av livsforsikringsselskapet KLP. KLP har sammen med sine datterselskaper rundt 950 ansatte, og er samlet den nest største leverandøren av langsiktige lån i den offentlige sektoren. Konsernet har en forvaltningskapital på 589 milliarder kroner. Deres hovedmål er å være Norges ledende leverandør av pensjon til offentlig sektor. Banken er en ren nettbank uten kontorer eller filialer, med fokus på boliglån og innskudd. Selskapet har derfor sin virksomhet spesielt oppmerksom på medlemmene i deres pensjonsordninger, og ønsker å være en direktebank for kunder som søker en langsiktig og forutsigbar partner. Banken tilbyr også kredittkortet KLP Kredittkort.
Les mer