LEVERANDØRDETALJER

Nordea

Nordea er en nordisk bank og et finanskonsern i Nord-Europa. Banken er Norges nest størst målt etter forvaltningskapital. Nordea omfatter de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland i tillegg til å ha virksomhet i Baltikum. I Norge har finanskonsernet sitt hovedkontor i Oslo. Nordea har i dag over 10 millioner privatkunder og mer enn 500.000 bedriftskunder. I 2016 hadde Nordea over 30.000 ansatte på verdensbasis, og om lag 3.400 i Norge. Nordea har som regel en betydelig andel aksjer i de selskapene de investerer i, noe som betyr at de har muligheten til å påvirke disse selskapene til å drive lønnsomme forretningsaktiviteter både innen- og utenlands. Nordea tilbyr sine kunder kredittkort med reiseforsikring og lån uten sikkerhet.
Les mer