LEVERANDØRDETALJER

OBOS Banken

OBOS er Norges største boligbyggelag. I dag forvalter OBOS mer enn hver tredje bolig i Oslo. OBOS har tilbudt spareprodukter til medlemmer helt siden selskapet ble etablert i 1929. OBOS-banken ble opprettet i 2013 og alle låne- og sparevirksomheter i OBOS blir derfor tilbudt gjennom OBOS-banken. OBOS-banken er primært en digital bank, og betjener kunder over hele landet. OBOS-banken er medlem av Bankenes Sikringsfond som garanterer for bankinnskudd. OBOS har et eget energiselskap som satser på vannkraft og miljøvennlig energi. På sikt skal selskapet kunne gjøre OBOS selvforsynt med miljøvennlig energi. OBOS-banken tilbyr banktjenester som blant annet boliglån og sparing til privatpersoner og boligselskaper. I tillegg tilbyr banken kredittkort med cashback.
Les mer