LEVERANDØRDETALJER

Pareto Bank

Pareto er et norsk finanskonsern med hovedsete i Oslo. Selskapet ble grunnlagt i 1986 og ledes av administrerende direktør Tiril Haug Villum. Med 15% eierandel er Pareto AS bankens største enkeltaksjonær. Pareto har kontorer rundt hele verden og gruppen har til sammen over 600 ansatte. Pareto har som mål å være den foretrukne nordiske leverandør av finansielle tjenester, basert på god og detaljert kunnskap om samfunnsforhold, næringer og selskaper. Pareto Bank jobber etter kjerneverdiene “serviceinnstilt, rask, kompetent, profesjonell og spesialisert” og verdsetter kundenærhet og personlig oppfølging. Pareto Bank tilbyr en rekke finansielle tjenester innenfor verdipapirlån, finansiering, forvaltning og investering. I tillegg tilbyr banken kredittkort med reiseforsikring.
Les mer