LEVERANDØRDETALJER

Resurs Bank

Resurs Bank er opprinnelig en svensk bank etablert i 2001. Banken er en del av Resurs-konsernet som først ble etablert i 1977. Banken er ledende innen forbrukerfinansiering til detaljhandelen, og tilbyr i Norge blant annet forbrukslån og refinansiering av lån. Resurs Bank har omkring 5 millioner privatkunder og over 700 ansatte i Norden. Banken driftes av CEO Kenneth Nilsson som jobber fra selskapets hovedkontor i Helsingborg. Banken har som visjon å være Nordens ledende nisjebank. Her mener de at det er kundene som er grunnlaget for bankens eksistens. Samtidig som de jobber for å oppnå visjonen, fokuserer de også på å opprettholde en lønnsom vekst ved å ha de mest tilfredse privatkundene, partnerne og medarbeiderne.
Les mer