LEVERANDØRDETALJER

Santander

Santander er et spansk bankkonsern, og er den andre største banken i Europa målt i markedsverdi. Selskapet har i dag 1.400 ansatte i Norden. I Norge har banken omkring 600 ansatte. I Norge har Santander kontor i Stavanger. Santanders formål er å hjelpe mennesker og virksomheter blomstre, og de jobber hardt for å være den beste kommersielle banken. En av Santanders strategiske prioriteringer er å transformere den kommersielle modellen for de ulike digitale kanalene. De ønsker å innlemme digitale kanaler i den daglige virksomheten, uten å glemme personlig kundeservice. I Norge tilbyr banken finansielle tjenester innenfor lån uten sikkerhet, leasing, sparing og forsikring, i tillegg til kredittkort med cashback.
Les mer