LEVERANDØRDETALJER

Søgne og Greipstad Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank ble etablert i 1863, og er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Hovedkontoret ligger på Tangvall og salgskontoret på Nodeland. Deres visjon er å skape glede og verdier, mens deres kjerneverdier er kompetanse, omsorg og engasjement. Dette viser banken blant annet gjennom lokal sponsorvirksomhet og ved å gi en del av overskuddet tilbake til samfunnet. Søgne og Greipstad Sparebank tilbyr bank- og forsikringstjenester til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, samt lag og foreninger. Til privatpersoner tilbyr de lån, kort, forsikring og spareprodukter. Blant annet utsteder de kredittkortet Visa Gold. med 45 dagers rentefri betalingsutsettelse, samt reise-, avbestillings- og identitetstyveriforsikring.
Les mer