LEVERANDØRDETALJER

Sparebank 1

SpareBank 1-alliansen ble etablert i Norge i år 1996 og består av 16 selvstendige sparebanker som samarbeider om felles plattform og merkevare. Ser vi alle bankene under ett, er alliansen landets nest største finansaktør målt etter forvaltningskapital. Konsernet har sitt hovedkontor i Oslo, og er tilstede med omkring 350 kontorer, spredt over hele landet. Totalt har alliansen omtrent 7.500 ansatte, hvorav omkring 1.200 er tilknyttet Sparebank Gruppen og datterselskapene. Sparebank 1 ønsker å være den beste på nærhet, lokal forankring og kompetanse. Bankalliansen har full produktbredde og retter seg mot privatpersoner, samt små- og mellomstore bedrifter i Norge. Et av produktene tilbudt av Sparebank 1 er kredittkort med reiseforsikring.
Les mer