LEVERANDØRDETALJER

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er sørlandets største lokalbank, og den femte største norskeide sparebanken i Norge. Hovedkontoret deres ligger i Kristiansand, og øvrige 35 kontorer er spredt utover i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland. Banken er samfunnsengasjert og støtter derfor ulike tiltak og prosjekter i lokalsamfunnet. Deres filosofi handler om at det er en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping. Banken er en komplett leverandør av finansielle varer og tjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Som privatperson kan du få rådgivning, lån, kort, forsikring og spareprodukter. Blant annet byr Sparebanken Sør på Visa Kredittkort som er tilrettelagt for kontaktløs betaling og kan brukes i hele verden.
Les mer