LEVERANDØRDETALJER

yA Bank

yA Bank er en norsk bank som startet opp i 2006. Selskapet har over 100.000 kunder og tilbyr vanlige bankprodukter som blant annet forbrukslån, refinansiering av lån og kredittkort med reiseforsikring. Kredittkortet tilbyr en kredittramme på inntil 100.000 kr mens forbrukslånet tilbyr en ramme inntil 500.000 kr. yA Bank er underlagt svenske Resurs Holding AS som holder 100% av aksjene. Banken har hovedkontor i Oslo. yA Banks forretningsmodell er basert på selskapets egen idé om at bank kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag. Banken er underlagt norsk tilsynsmyndighet og medlem av det norske Banksikringsfondet.
Les mer