Meny
Ring
Ring 22 95 22 95 Man-Fre 9:00-17:00

Ordliste

Annuitet
Terminbeløpet, beløpet du betaler hver måned, kalles annuitet. Annuiteten inkluderer både renter og avdrag.
Annuitetslån
Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert blir avdragsandelen større og renteandelen blir mindre.
Avtalegiro
Avtalegiro er en tjeneste som automatisk trekker et beløp fra en spare eller brukskonto for å betale regninger eller gjeld automatisk.
Betalingsfrist
Betalingsfristen er datoen når minimum terminbeløp skal være innbetalt. Dersom minimum terminbeløp ikke innbetales innen betalingsfristen, vil det medføre purregebyr.
Betalingsutsettelse
Betalingsutsettelse betyr å utsette betalingen av utestående kreditt i en gitt periode, ofte rentefritt mot et mindre gebyr.
Cashback
Cashback vil si "penger tilbake", og er en type fordel som enkelte kredittkort bruker. Det vil si at for hver krone du belaster kortet, vil en andel gis tilbake til deg. Oftest får du cashback i form av fratrekk på din neste faktura, men noen tilbydere krever at du logger inn på deres nettsider og utløser cashback der. Merk at ikke alle kjøp nødvendigvis kvalifiserer til cashback. Bruk vår side for å finne ut hvem som tilbyr cashback, hvor mye du får og for hvilke kjøp.
Debetkort
Dette er en annen kortbasert betalingsform, hvor midler blir tatt ut av en sparekonto eller en brukskonto. I motsetning til kredittkort benytter man egne midler i denne formen for betaling.
Effektiv rente
Effektiv rente representerer kostnaden ved å låne penger, uttrykt i en prosentsats. Det inkluderer rentekostnadene samt alle gebyrer ved kortet. I tillegg til nominell rente og gebyrer ved kortet, avhenger effektiv rente av hvor mye kreditt som skal nedbetales, over hvilke perioder, og i hvor mange terminer. For at det skal være enkelt å sammenligne effektiv rente på tvers av kredittkort, har man i Norge innarbeidet beregningen av effektiv rente under noen standard forutsetninger. Det forutsettes at det lånes 15.000 kroner som skal innbetales månedlig over 12 måneder. I tillegg forutsettes det et visst antall kontantuttak og varekjøp.
Fastrentelån
Et fastrentelån er en lånetype der en låntaker betaler en fast rente gjennom hele lånets løpetid. Renten forblir uendret selv om markedsforholdene endrer seg.
Flybonus
De fleste flyselskap har et lojalitetsprogram hvor du kan opptjene bonuspoeng når du flyr med selskapet, som du kan benytte til kjøp av nye flyreiser senere. Kredittkort med flybonus er kort hvor du tjener disse bonuspoengene ved bruk av kortet. Du kan få bonuspoeng ved all type handel, enten det er dagligvarer i butikken eller handel på nett. Det er selve bruken av flybonus som er begrenset til flyselskapet eller en av deres partnere. Merk at enkelte flyselskap har en allianse med andre selskap slik at du også kan benytte deg av poeng hos dem. Eksempelvis er SAS med i Star Alliance, som betyr at du kan benytte flybonusen du tjener med kredittkortet også på reiser med Lufthansa og Turkish Airlines.
Flytende rente
Et lån med flytende rente lån er en lånetype hvor renten endres i henhold til markedsforholdene. Dersom styringsrenten endres, vil lånets rente også sannsynligvis endres. Det er vanlig at boliglån har flytende rente.
Gjeld
Gjeld er det beløp en person eller en institusjon skylder til annen institusjon.
Gjeldkonsolidering
Gjeldskonsolidering betyr å samle gjeld fra flere steder til et sted. Dette er noe man bør gjøre dersom man kan oppnå bedre renter og betingelser ved å ha gjelden samlet og ikke adskilt.
Hovedstol
Hovedstolen til lånet er det opprinnelige lånebeløpet, uten påløpte renter.
Innfrielsesgebyr
Et innfrielsesgebyr er et gebyr banken tar dersom du innfrir lånet tidligere enn avtalt. Ikke alle banker har gebyr på innfrielse, så sjekk hvilke regler som gjelder for din bank.
Kortutsteder
Dette refererer til finansinstitusjonen som utsteder kortet. Utstederen er ikke nødvendigvis den samme som logoen på kredittkortet.
Kredittbyrå
Et kredittbyrå er en organisasjon som samler kredittinformasjon på enkeltpersoner, og lar institusjoner få tilgang til informasjonen. Kredittkorttilbydere har behov for informasjonen for å vurdere en persons kredittrisiko og avgjøre om personen kan få kredittkort, og hvilken kredittgrense som skal være gjeldende. Merk at banker også kan ha deres egne systemer for å svarteliste dårlige tilbakebetalere.
Kredittgrense
En kredittgrense er maksbeløpet som kan bli belastet på et kredittkort. Kredittgrensen er satt av kortutstederen etter å ha vurdert kortholderens kredittscore, inntekt, med mer.
Kreditthistorie
En persons kreditthistorie er en rapport som viser hvordan en person har overholdt sin kreditt. Den inneholder informasjon om alle typer lån, boliglån, billån, kredittkortgjeld, og andre typer gjeld som en person har eller har hatt til en kreditor. Kreditthistorien viser både sene betalinger, mislighold på lån og eventuelle konkurs.
Kredittscore
Din kredittscore er en score satt på bakgrunn av din inntekt, gjeld, formue og din kreditthistorie. Din kredittscore blir brukt av kortustedere til å vurdere om de skal godta din kredittkortsøknad.
Kredittscoring
Prosessen hvor utstederen beregner søkerens kredittscore basert på data. Data inkluderer inntektsnivå, gjeld, formue og kreditthistorie.
Løpetid
Løpetiden på lånet er tidslengden på lånet, det vil si hvor lang tid du skal bruke på å tilbakebetale lånet. Vanligvis har forbrukslån en løpetid fra 1-15 år.
Lånegiver / utlåner
En lånegiver er en finansinstitusjon som gjør låner ut penger. Utlånt beløp skal tilbakebetales innen en viss tid, sammen med renter og gebyrer.
Låntaker
En låntaker er en person som tar imot et lån fra en utlåner.
MasterCard
MasterCard er et selskap som bearbeider betalingen når du bruker et kredittkort med MasterCard-logoen på. De er ikke utstederen av kortet, de er ikke selskapet som gir deg kreditt, men de utfører den tekniske overføringen av penger fra et sted til et annet. MasterCard aksepteres rundt om i verden og mange kredittkort i Norge har MasterCard-merket.
Minimum terminbetaling
Dette er det minste beløpet en kortholder må betale hver måned. Dette er vanligvis regnet som en prosentandel av det totale beløpet i tillegg til et fast beløp. Eksempelvis oppgir mange at du må betale 3% av utestående kreditt, minst 300 kroner.
Misligholde
Mislighold skjer når en lånetaker ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser, det vil si ikke klarer å betale tilbake et lån. Å misligholde et lån kan være alvorlig, og gi lånetakeren økonomiske problemer. Videre vil mislighold gjøre det mindre sannsynlig at du får lån i fremtiden.
Nominell rente
Nominell rente uttrykker rentekostnadene ved å låne penger. Kostnadene belastet ofte fra en måned til den neste. Nominell rente er vanligvis uttrykt som en årlig rentesats.
Overtrekk
Overtrekk skjer når kortet belastes med et større beløp enn kredittgrensen. Da påløper det ofte overtrekksgebyr.
Personlig identifikasjonsnummer (PIN)
PIN-koden er ditt sikkerhetsnummer for kredittkortet. Dette er nummeret du bruker når du drar over kortet ditt på kassa i dagligvarebutikkene eller når du betaler på restauranter.
Primær kortholder
Den primære kortholderen er hovedkortholderen. Et hver tilleggskort assosiert med hovedkortet deler kredittgrensen av det primære kortet, altså hovedkortet.
Purregebyr
Et purregebyr belastes når kortholderen ikke betaler regningene innen fristen og får nytt varsel om utestående beløp.
Saldo overføringsgebyr
Det belastede gebyret når kortholderen velger å overføre den utestående gjelden fra en eller flere kredittkort til et nytt kort. Dette kan være et fast beløp eller en andel av det overførte beløpet.
Saldooverføring
Saldooverføring refererer til overføringen av et større gjeldsbeløp fra en eller flere kredittkort til en annet kredittkort. Dette er ofte gjort for å få det nye kortets lave renter og dermed få mindre kostnader.
Sikkerhet
Ved lån kreves det ofte at det stilles sikkerhet for lånet. Eksempelvis ved et billån vil det normalt stilles sikkerhet i bilen, som betyr at banken kan ta bilen dersom du ikke innfrir dine forpliktelser. Forbrukslån gis derimot uten sikkerhet.
Terminbeløp
Terminbeløp er beløpet du betaler hver måned til en utlåner, herunder avdrag og renter.
Tilgjengelig kreditt
Tilgjengelig kreditt refererer til mengden ubrukt kreditt på kredittkortet. Dersom eksempelvis din kredittgrense er kr 50.000 og din utstående kreditt er kr 10.000, vil din tilgjengelige kreditt være kr 40.000.
Tilleggskortholder
En tilleggskortholder er personen som får bruke et tilleggskort som deler kredittgrensen med hovedkortet. Personen som har hovedkortet, eller primærkortet er ansvarlig for tilleggskortene assosiert med hovedkortet.
Usikret lån
Et usikret lån er et lån som ikke krever en sikkerhet for å få lånet. Både forbrukslån og kredittkort gis uten sikkerhet. Fordi usikrede lån utgjør en større risiko for långivere dersom låntaker misligholder, har usikrede lån ofte høyere rente enn sikret lån.
Utestående beløp
Dette er beløpet som er belastet kredittkortet ditt. Renter vil påløpe på utestående beløp dersom beløpet ikke er innbetalt innen de rentefri dagene.
Verifikasjonskode/Credit Verification Code (CVC)
CVC er vanligvis et tresifret nummer på baksiden av kredittkortet, og er en sikkerhetsfunksjon for å unngå at kort blir misbrukt.
Visa
Visa er et selskap som bearbeider betalingen når du bruker et kredittkort med Visa-logoen på. I likhet med MasterCard er Visa bare de som utfører den tekniske transaksjonen når du bruker kortet. De aller fleste steder aksepterer Visa som betalingsmåte.
Årsavgift
Årsavgift er en avgift som belastet årlig av kredittkortselskapet for tjenestene de gir kortholderen. Svært mange kredittkort i Norge har ingen årsavgift. De som har årsavgift tilbyr ofte gebyfrie kort første året. Hver oppmerksom på at noen kredittkort har et årlig gebyr dersom kortet har hvert inaktivt siste 12 måneder (vanligvis 149 kroner).

Sammenlign i tre enkle steg

Hvorfor bruke Samlino.no?

100% gratis!
Raskt og enkelt
Uavhengig

Samlino.no gir deg upartisk og oppdatert informasjon om finansielle produkter. Basert på deg og dine behov viser vi deg hvilke alternativer du har, slik at du kan sammenligne og ta et informert valg – veldig enkelt og helt gratis!

Testimonial person
Med Samlino.no fant jeg enkelt kredittkortet som passet meg best. Nå får jeg cashback på alt jeg handler og sparer 400 kroner hver måned!
Leif, 29, Oslo

Gratis sparetips

Få de beste sparetipsene rett i innboksen din ved å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Siste artikler

Hold deg oppdatert på siste nytt om finansielle produkter og personlig økonomi. Se alle artikler.