Meny
Ring
Ring 22 95 22 95 Man-Fre 9:00-17:00

Individuell Pensjonssparing (IPS)

Velg andre sparekategorier i rullegardinen til høyre på siden.

Filter

Leverandører

 • Nordnet Bank
 • Sbanken
 • Nordea Bank
 • Danica
 • Storebrand Bank
 • Gjensidige Bank
 • Handelsbanken
 • DNB Bank
 • KLP Banken
 • Skagen fondene
 • Leverandør
 • Etb.gebyr
 • Adm.gebyr
 • Antall fond

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

600 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Markedets største fondsaktør med over 600 fond du kan velge mellom
 • Over 450 av fondene har ingen kjøp- eller salgsgebyr
 • Ikke mulig å opprette IPS konto før i 2018

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

450 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Stort utvalg av fondsprodukter
 • Ingen kjøps- eller salgsgebyr ved fondshandel
 • Dato for lansering av IPS konto ikke fastsatt

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

101 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Stort utvalg fondsprodukter

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

76 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Stort utvalg av fondsprodukter

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

45 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Tilbyr fond som er spesialtilpasset for pensjonssparing
 • Norges største private pensjonsleverandør
 • Noe mindre utvalg av fondsprodukter enn andre aktører på markedet

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

45 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Uavhengig fondsleverandør. Har ingen egne fond, og står fritt til å velge blant de beste fondene på markedet
 • Lavere forvaltningsgebyr på enkelte fond om du har tjenestepensjon i Gjensidige

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

36 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Ingen kjøpsgebyrer ved fondshandel
 • Tilbyr ingen fond som er spesialtilpasset for pensjon

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

28 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Flere fond som er spesialtilpasset for pensjonssparing
 • Enkel oversikt over sparingen din i spareappen 'Spare'
 • Lite utvalg av fondsprodukter

kr 0 etableringsgebyr

0 % adm.gebyr

28 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Lavt forvaltningegebyr på fondsprodukter
 • Tilbyr fond som er spesialtilpasset for pensjonssparing
 • Gebyr ved kjøp og salg av alle aksjefond
 • Ingen fastsatt dato for lansering av IPS

kr 0 etableringsgebyr

0 % årlig adm.gebyr

16 fondsprodukter

Åpne konto Tlf Tlf22952295 9am-17pm Les merSe mindre

 • Her kan du velge mellom flere prisvinnende fondsprodukter
 • Lite utvalg av fondsprodukter
 • Tilbyr ingen indeksfond
Vis mer

Ny IPS-ordning

Den første utgaven av IPS kom på markedet allerede i 2008. IPS er derfor ikke et nytt bankprodukt, men kommer fra og med 1. november 2017 i en fornyet og ikke minst forbedret utgave.

Mens man tidligere kunne sette av kr 15.000 per år, vil man med den nye IPS-ordningen kunne spare inntil 40.000 kroner i året. Innskuddet er i tillegg fradragsberettiget med 24% i selvangivelsen. Det vil si at dersom du setter inn maksbeløpet på kr 40.000, vil du få kr 9.600 i redusert skatt samme år. Du må skatte av innskuddet og gevinsten når du så får utbetalt pengene fra du er 62 år, men i mellomtiden vil du ha utsatt skatten i årevis og - forhåpentligvis - fått god avkastning på pengene.

Har du spørsmål om IPS? Les svar på ofte stilte spørsmål ved å klikke her!

«BSU for voksne»?

Opp mot lanseringsdato av nye IPS har spareordningen blitt sidestilt med BSU-sparing i mediene. Flere har kalt spareformen for «BSU for voksne». Stemmer dette?

Vel, ikke akkurat, da disse spareformene har et viktig skille. Selv om du i likhet med BSU-sparing får skattefordeler mens du sparer, må du ved utbetaling av pensjonen skatte av både innskuddet og avkastningen. Dette er likevel positivt, da du låner penger gratis fra staten i perioden du sparer. Du får med det avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt. Det er heller ikke et tak for samlet sparing i IPS-ordningen.

Dermed er hovedfordelene med IPS-sparing selve avkastningen på den utsatte skatten,
samt forskjellen i skattesats på gevinst ved utbetaling i forhold til annen sparing.

For personer i formuesskatteposisjon vil den nye ordningen også ha den fordel at det ikke betales formueskatt underveis. Nye IPS kan være en god sparemulighet

Sparealternativene for IPS

Disse kan deles i to:

 1. Du bestemmer selv hvilke fond du skal plassere pengene i.
 2. Du lar pensjonsleverandøren bestemme ut fra ferdige profiler som blir tilbudt.

Fordeler og ulemper oppsummert


Fordeler:

 • Sparingen fra tidligere til nye IPS-ordning øker fra kr 15.000 til kr 40.000 årlig sparing.
 • Du betaler ikke skatt på pengene før utbetaling av pensjonssparingen. Dermed får du avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt.
 • Innestående på pensjonskontoen teller ikke med i grunnlaget for formuesskatten
 • Ikke et tak for samlet sparing i IPS-ordningen.
 • Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen IPS-leverandør.
 • Kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen og få utstedt et pensjonskapitalbevis.

Ulemper:

 • Pengene bindes i lang tid.
 • Kan være et ekstra lag med kostnader (men hos noen tilbydere er ekstrakostnaden null).
 • Aksjefond i IPS-sparingen mister skjermingsfradraget.
IPS-sparing

Aksjesparekonto versus IPS

Slik fungerer aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du kort og godt kjøpe og selge aksjer og verdipapirfond, uten å behøve å skatte av gevinsten før pengene tas ut fra konto eller kontoen avsluttes. Du vil dermed kunne reinvestere et høyere beløp enn hvis du eier aksjene direkte. Utbytte skattlegges imidlertid løpende, som eierinntekt.

Ulempene ved aksjesparefond møter du på dersom du ønsker å investere i enkeltaksjer utenfor EØS, eller i verdipapirfond med renteandel over 20 prosent. I disse tilfellene kan du ikke benytte aksjesparekonto. Utover dette er også ordningen begrenset til gevinster. Det betyr at du blir skattlagt fortløpende for utbytter fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen. Må du selge med tap får du ikke fradrag før kontoen avsluttes.

IPS og aksjesparekonto beskattes ulikt

Sparer du i aksjefond gjennom en aksjesparekonto, blir avkastningen ved uttak, fratrukket skjermingsfradrag, beskattet som kapitalinntekt. Den satsen er på 29,76 prosent i 2017.

Med IPS slipper du derimot unna med 24 prosent (sats for 2017), men her må du som nevnt skatte av både innskuddet og avkastningen når pengene utbetales. Samtidig er det forventet at skattesatsen for kapitalinntekt skal stige med rundt fire prosentpoeng de neste årene, mens skattsats for alminnelig inntekt antas at vil synke ned mot 20 prosent. Merk deg at dette er forventninger - hvordan situasjonen ser ut om 10, 20 og 30 år er ikke mulig å si i dag.

Hva bør jeg velge - aksjesparekonto eller IPS?

Aksjesparekonto og den nye IPS-ordningen er årets store sparenyheter som har skapt overskrifter. Takket være disse, forventes nå at nordmenn kommer til å spare langt mer enn før. Spørsmålet flere samtidig kan stille seg er hvilken av disse ordningene man bør velge.

Helt generelt er svaret at den beste spareformen for deg avhenger av flere ting, blant annet hva du skal spare til.

For personer som er 35+ og ellers har en romslig økonomi, og som går inn i ordningen med et langsiktig perspektiv, vil IPS være et godt alternativ for å sikre en god pensjonsøkonomi. Ekstra gunstig blir sparingen for de som er i formueskatteposisjon.

Før du går inn i IPS-ordningen må du likevel ta stilling til om du ønsker og har anledning til å binde opp midlene til du er 62 år. Den låste pensjonssparingen vil hjelpe deg beskytte sparepengene man skal leve av når man blir gammel. Den lange bindingstiden kan på den annen side medføre at man ser etter andre mer fleksible spareformer. Kanskje vil man om ti-tyve år frem i tid ønske å investere i ekstra bolig eller feriehus, hvor tilgjengelige sparemidler blir nødvendig.

Hvis du derfor ikke ønsker å binde midlene i en IPS-ordning, men ønsker å investere i aksjer og verdipapirfond, vil en aksjesparekonto være et godt alternativ. Ønsker du langsiktig sparing med lav risiko og lite oppfølging, vil sparing i verdipapirfond, eksempelvis rentefond eller kombinasjonsfond være gode sparevalg.


Samlino.no lar deg sammenligne ulike spareformer

Finn beste spareform for deg!


Ofte stilte spørsmål

Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Nettopp derfor kan det være et godt valg å spare individuelt, med en IPS-konto. I IPS kan du spare til pensjon og samtidig få redusert skatt for det året du sparer.
Alle som er mellom 18 og 75 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS. Dette betyr likevel ikke at du bør spare i IPS fra du er 18 år, er du det bør du heller velge å spare i BSU-konto. IPS kan være et godt sparevalg når BSU-sparingen er fullført. IPS egner seg godt for de som har et langsiktig perspektiv på sparingen.
Ja, sparepengene i IPS bindes og du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
Ja, vedtaket åpner for at de nye IPS-avtalene skal kunne flyttes fritt på tvers av tilbydere.
Du får fradrag i alminnelig inntekt det året du sparer med tilsvarende beløp som det du har spart. Gjeldende skattesats for 2017 er 24 prosent.
Hvor mye eller lite du sparer er opp til deg, men maksimal sparesum er i løpet av et år er 40.000 kroner. Sparer du hele kvoten kan du få en skattebesparelse på 9.600 kroner. Sparer du 10.000 kroner vil du tilsvarende kunne redusere skatten med 2 400 kroner (10 000 x 24%).
Nei, du betaler ingen skatt på avkastning underveis. Det du har innestående av beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt, så dersom du står i posisjon for dette vil IPS være en gunstig spareform.
Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt, noe som i 2017 tilsvarer en skattesats på 24%. Dette til forskjell fra tidligere IPS-ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt (for 2017 er marginalsatsen 43,6 prosent).
Hvis du dør før IPS-en er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.
Det vil mest sannsynlig ikke være mulig å flytte midler fra gammel IPS til den nye IPS-ordningen. Ved innføringen av den nye IPS ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak.
Akkurat hva du må betale i kostnader for å ha en IPS-konto er ikke helt avklart enda. Det kan være et ekstra lag med kostnader, men hos enkelte tilbydere vil ekstrakostnaden være null. Mest sannsynlig vil de fleste tilbyderne ikke ta betalt for administrasjonen av dette spareproduktet.

Det du uansett må du betale er forvaltningsavgifter på fondene og spareprofilene du velger.
Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag - det samme gjelder ikke for aksjefond i IPS-sparing. Det betyr likevel ikke at du kan Skjermingsfradrag for aksjesparing er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget. Ved IPS-sparing skal hele sparebeløpet beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.

Gratis sparetips

Få de beste sparetipsene rett i innboksen din ved å abonnere på vårt nyhetsbrev.